P2

Lietuvos valstybės 100-metis Minaičiuose

Valstybės atkūrimo 100-metį šiais metais skyriaus mokinių tarybos nariai šventė Minaičių kaime. Ten esančiame atokiame vienkiemyje 1949 metais apsistoję aštuoni partizanų vadai pasirašė istorinę deklaraciją, skelbiančią, kad pagrindinis tautos siekis – nepriklausoma Lietuva. Šioje sodyboje pasirašytas dokumentas, kartu su kitais tuomet parengtais dokumentais įteisino Lietuvos laisvės kovos sąjūdį kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo organizaciją. Šiam tikslui pasiekti penkerius metus buvo dedamos didžiulės partizanų, ryšininkų pastangos, paaukota tūkstančiai gyvybių. Iš viso partizaninio karo metu žuvo daugiau kaip dvidešimt tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Nepriklausomos Lietuvos, deja, nesulaukė nė vienas partizanas iš tų, kurie Miknių sodyboje pasirašė Deklaraciją. Tylos minute pagerbti žuvę: Bronius Liesis-Naktis, Aleksandras Grybinas-Faustas, Juozas Šibaila-Merainis, Petras Bartkus-Židgaila, Leonardas Grigonis-Užpalis, Vytautas Gužas-Kardas bei suimti ir sušaudyti: Adolfas Ramanauskas-Vanagas bei Jonas Žemaitis-Vytautas.

Daugiau nuotraukų rasite čia.

Padėjus gėlių prie atminimo memorialo, nuaidėjo ir trijų šūvių salvės Lietuvos valstybei, Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei bei signatarams, kurias atliko Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai. Pasibaigus oficialiai daliai susirinkusieji skirstytis neskubėjo – vaišinosi kareiviška koše, šildėsi prie čia pat sukurto laužo.

Neformaliojo švietimo organizatorė Gintarė Nausėdienė

images

Logotipas RTVMC

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Svetainėje lankosi 31 svečias ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
546212