Get Adobe Flash player

maoku grafikas

Virtuali mokymosi aplinka

moodle

Elektroninis dienynas

 

tamo

Pagalba mokiniui

 Spec. pedagogė Justina Pundzienė

 

Darbo laikas:

 antradieniais    9.00 – 14.30

 

tel. 8 422 53957,

Gedimino g. 81, Radviliškis

(215 kabinetas)

 

Psichologė Toma Sirtautaitė

 

Darbo laikas:

trečiadieniais        8.00 – 13.00

  ketvirtadieniais       8.00 – 13.00

 

tel. 8 422 53957, Gedimino g. 81,

Radviliškis (215 kabinetas)

 

Socialinė pedagogė Silva Bosienė

 

Darbo laikas Šeduvos TVMS

(314  kabinetas):

ketvirtadieniais      11.00 – 15.45

 

   Darbo laikas RTVMC,

Gedimino g. 81,

                Radviliškis (211 kabinetas),                       

pirmadieniais          8.00 - 15.45

 antradieniais           8.00 – 15.45

 trečiadieniais          8.00 – 15.45

  penktadieniais        8.00 – 15.30 

tel. 8 422 54105      

 

Sveikatos priežiūros specialistė Nadiežda Rakauskienė

 

Darbo laikas:

antradieniais  7.30 – 16.22

trečiadieniais  7.30 – 16.22

 

tel. 8 422 44410   (209 kabinetas)    

 

Ugdymas karjerai

Epasss

e

 

Naudingos nuorodos

nn

Prisijungti

2015-01-19-1

Pasaulis ilsis. Aklas, kurčias                                                                         

O Tu – paplūdusi krauju –                                                                          

Ak... ,,Achtung! Achtung!“ – skausmas verčias,                                            

Neprasimušdamas prie jo.

 

 

Pro tankų žlegesį, pro klyksmą,                                                                  

Jų vikšrų traiškomos minios.                                                                      

Ak, nepalikit! Ak, tik nepalikit                                                                      

Glėbyje žmogžudžių gaujos!..

 

Ar girdite? Ar girdit? Ar dar girdit?                                                              

Tai – paskutinis balsas Lietuvos!                                                                  

Pabūklų salvėmis – per širdį –                                                                    

Per pačią širdį! Kurgi jūs?

 

 

Ak, ,,Achtung! Achtung!” – išklausykit!                                                        

Aš dar esu! Aš dar Gyva!                                                                            

Devyni žuvę jau… dar sykį…                                                                        

Kartoju: kalba Lietuva!

 

Juoda erdvė staiga palinksta -                                                                    

Nakties suklūsta sietuva:                                                                             

Krauju – ar girdit? – laisvė springsta!                                                          

Iš skausmo sverdi Lietuva...  

                                                                                                                     

 (Marija Žarkauskaitė, 1991 01 13)

 

2015 m. sausio 13 d. RTVMC Šeduvos skyriuje paminėtas Laisvės gynėjų, žuvusių 1991 m. sausio 13-osios naktį, atminimas. Ryte mokyklos languose buvo uždegamos žvakės, skambėjo muzika, kiekvienam mokiniui, mokytojui ir darbuotojui prie širdies buvo įsegtas neužmirštuolės žiedas, atskleidžiantis ,,Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“ prasmę. Skyriaus pirmojo aukšto fojė degė 14 žvakučių, uždegtų už tuos, kurie prieš 24-erius metus žuvo po tankais, vidurnaktį saugodami Lietuvos Televizijos bokštą. Taip skyriaus bendruomenė prisiminė žuvusius už Lietuvos laisvę: Loretą Asanavičiūtę, Virginijų Druskį, Darių Gerbutavičių, Rolandą Jankauską, Rimantą Juknevičių, Alvydą Kanapinską, Algimantą Petrą Kavoliuką, Vytautą Koncevičių, Vidą Maciulevičių, Titą Masiulį, Alvydą Matulką, Apolinarą Juozą Povilaitį, Igną Šimulionį, Vytautą Vaitkų. 8 val. dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa, languose pleveno uždegtų atminties žvakučių liepsnelės. 11 val. visa skyriaus bendruomenė pakviesta žiūrėti režisieriaus D.Vildžiūno dokumentinio filmo ,,Kovo 11-osios kontekstai ir Sausio 13-oji“ II-osios dalies apie sausio 13-ąją vykusius dramatiškus įvykius. Taip pat bendruomenės nariai turėjo galimybę pažiūrėti bibliotekoje bibliotekos vedėjos A.Gulbinienės surengtą parodą ir II-ojo aukšto fojė stendą.

>>>nuotraukos

Neformalaus ugdymo organizatorė M.Selenienė,

Mokinių tarybos koordinatorė Neringa Mamasalijeva,

Bibliotekos vedėja Aksinija Gulbinienė

2015-01-192014 m. gruodžio mėn. Mokinių tarybos atstovai D.Šiuškus ir R.Kauklys (EM 13 grupės moksleiviai) vyko į Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre organizuotą profesinių mokyklų Mokinių tarybos susirinkimą. Susirinkimo metu buvo skaitomi pranešimai apie savęs pažinimą, lyderiavimą, apžvelgta Profesinių mokyklų mokinių tarybos veikla, aptarti aktualūs klausimai ir numatyti planai ateičiai. Buvo renkamas profesinių mokyklų Mokinių tarybos pirmininkas bei pavaduotojai. Visų dalyvių balsavimas nulėmė, kad pirmininke tapo Justina, o pavaduotojais Loreta ir Paulius.

>>>nuotraukos

Mokinių tarybos pirmininkas D.Šiuškus

 

2015 m. – Tarptautiniai šviesos ir šviesos technologijų metai

 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

 

2014-01-08 

 

Jungtinių Tautų generalinė asamblėja 2015 m. paskelbė Tarptautiniais šviesos ir šviesos technologijų metais. Visame pasaulyje šiais metais bus organizuojami įvairūs renginiai, konkursai, viktorinos, minėjimai, projektai, tyrimai astronominėmis temomis. Šią idėją nutarė palaikyti ir RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus Mokinių tarybos nariai, 2015m. sausio 5 - 9 d. suorganizavę informacines pamokas viso skyriaus mokiniams. Po žiemos atostogų sugrįžusių mokinių buvo paklausta, ar jie žino, kokiais tarptautiniais metais yra paskelbti 2015-ieji metai? Moksleiviai pateikė įvairių atsakymų, bet, kad tai - Tarptautiniai šviesos ir šviesos technologijų metai, nežinojo. Visą savaitę bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai, vesdami pamokas, integravo astronomijos ir fizikos žinias, paaiškino Tarptautinių šviesos ir šviesos technologijų metų idėją: 2015 m. paskelbti Šviesos metais nulėmė ne tik ,,įvairių mokslinių tyrimų įstaigų ir organizacijų iš viso pasaulio bei UNESCO iniciatyva, skirta įvertinti ir populiarinti šviesos technologijas kaip vieną iš svarbiausių faktorių, lemiančių darnų šiuolaikinio pasaulio vystymąsi ir šių technologijų pritaikymą energetikoje, švietime, žemės ūkyje bei sveikatos apsaugoje“ , bet ir tai, kad 2015-aisiais metais sukanka keletas svarbių optikos mokslo sukakčių. Pirmiausia minimos ,,1000-osios veikalo „Optikos knyga“, parašytos viduramžių arabų mokslininko ir moderniosios optikos pradininko Ibn al Haythamo (Alhazeno) metinės. Taip pat sukanka 200 metų 1815-aisiais A.J.Frenelio pasiūlytai šviesos banginės prigimties idėjai, 150 metų – elektromagnetinei šviesos prigimties teorijai, 1865-aisiais pasiūlytai J.C.Maxwell‘o, 110 – A.Einšteino fotoefekto reiškinio teorijai (1905 m.) visuotinei realiatyvumo teorijai, bei 50 metų – informacijos siuntimo optiniais kabeliais idėjos plėtojimui ir pirmiesiems pasiekimams“ (C.K.Kao, 1965). Taigi, kaip matyti, 2015-ieji Tarptautiniais šviesos metais paskelbti neatsitiktinai. Po mokytojo trumpo pristatymo ,,2015 m. - Tarptautiniai šviesos ir šviesos technologijų metai“ mokiniai viktorinos metu turėjo atlikti kūrybiškas užduotis: pasitarę grupėse, atsakyti į pateiktus klausimus apie šviesą, jos svarbą gyvybei, įminti mįslę, sukurti ketureilį arba nupiešti piešinį, išvardinti optinius prietaisus, apibūdinti juos ir jų paskirtį. Pasak gamtos mokslų srities mokslininko R.Crummenerl, ,,Kur tik pažvelgsi – visur šviesa. Dieną Saulė apšviečia mūsų Žemę. Naktį pasišviečiame žibintais. Be šviesos gyvybė Žemėje būtų labai skurdi, o gal jos ir visai nebūtų“. Tad iš tiesų ,,XXI a. šviesa atlieka vieną iš esminių vaidmenų kasdieniame žmonijos gyvenime, o šviesos tyrimai bei taikymai yra tarpdisciplininis mokslas, ženkliai prisidėjęs prie medicinos vystymosi, atvėręs naujus kelius tarptautinei komunikacijai internetu ir tapęs vienu iš kertinių taškų, siejančių kultūrinius, ekonominius bei politinius aspektus globalioje visuomenėje“ (http://mif.vu.lt/lfd/nariams/naujienos/2015-ieji-2013-tarptautiniai-sviesos-metai). Sausio 5 – 9 d. RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokiniai buvo supažindinti su 2015 m. – Tarptautinių šviesos ir šviesos technologijų metų idėja.

>>>daugiau

 

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė N.Mamasalijeva

 

 

2015-01-06

2014 m. gruodžio 17 d. RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus bibliotekoje paminėtos vokiečių kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno 244-osios ir lietuvių poetės Salomėjos Nėries 110-osios gimimo metinės. Susirinkusių į renginį, skirtą paminėti romantizmo epochos kompozitorių ir neoromantizmo srovės poetę, Mokinių tarybos narių, VR 14, EM 13 ir VR 13 grupių mokinių buvo paklausta, ką jie žino apie lyrikę S.Nėrį ir kompozitorių L.van Bethoveną. Mokiniai mielai dalijosi žiniomis apie S.Nėrį, jos gyvenimą. L.van Bethoveno biografija buvo mažiau žinoma, tad mokiniams pasiūlyta šiandien sužinoti daugiau. Poetė S.Nėris, profesoriaus J.Ereto paskatinta, klausėsi L.van Bethoveno muzikos ir visam gyvenimui pamėgo šį vokiečių klasiką, padėjusį pamatus romantizmo epochos muzikai. Tad neatsitiktinai šią dieną - L.van Bethoveno gimimo dieną - pasirinkta paminėti abiejų kūrėjų sukaktis.Mokiniai ne vien tik klausėsi bibliotekos vedėjos A.Gulbinienės ir Mokinių tarybos koordinatorės N.Mamasalijevos pasakojamos kūrėjų biografijos, L.Noreikos skaitomo eilėraščio ,,Bethovenas“ įrašo, bet ir patys aktyviai dalyvavo: kiekvienas gavo užduotį: taikydami metodą ,,Lobis“, visi dalyviai lenktyniavo, kas daugiau užsirašys vietovių, kurias aplankė S.Nėris. Visiems mokiniams teko išsitraukti klausimą ir į jį atsakyti, pildyti lentelę, braižyti S.Nėries gyvenimo kelią.

>>>nuotraukos

 

Bibliotekos vedėja A.Gulbinienė

Lietuvių kalbos mokytoja N.Mamasalijeva

2015-01-02-1

Prieššventinį trečiadienį - gruodžio 17 d. Raudondvario kultūros   rūmuose   įvyko trečiasis    šiais mokslo metais šventinis kalėdinis karaokė vakarėlis jaunimui, į kurį susirinko Šeduvos TVM skyriaus mokiniai, mėgstantys smagiai padainuoti ir turiningai pabendrauti. Šventiškai nusiteikę moksleiviai noriai   rinkosi iš siūlomo sąrašo jiems patinkančius kūrinius ir nuotaikingai dainavo populiarias, daugumos mėgstamas dainas.Vakaro metu buvo atlikta virš dvidešimt įvairaus stiliaus linksmų ir romantiškų dainų. Buvo išrinkti ir nuotaikingais kalėdiniais prizais apdovanoti vakarėlio aktyviausi dainininkai – jais tapo Gintarė Rulytė (VR13) , Laura Malčiauskaitė (KT14), Aivaras  Žilinskas (VR14),  Meilė Micevičiūtė (VR14), Rimantė Sokolovaitė (VR14). Visi vakarėlio dalyviai nuotaikingai vaišinosi arbata, kalėdiniais sausainiais ir saldainiais. Pakvietėme visus skyriaus mokinius dalyvauti ir kitame karaokė vakarėlyje, kuris įvyks sausio paskutinį trečiadienį.

>>>nuotraukos

                                  Neformalaus ugdymo organizatorė M.Selenienė

 

2015-01-02

Gruodžio 17 d. Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje įvyko   mokinių kalėdinis - muzikinis sveikinimų koncertas, skirtas mokyklos bendruomenei. Gražius   sveikinimus ir palinkėjimus   artėjančių Šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų proga išsakė Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus vedėjas A.Vaičiulis. Muzikinio – kalėdinio sveikinimo koncerto metu dainavo mokyklos vokalinės grupės nariai: virėjų grupės mokiniai - N.Petrauskas, R.Petrulaitytė, A.Žilinskas, M.Micevičiūtė, taip pat pirmakursės kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus grupės mokinės A.Kozlovskytė ir L.Malčiauskaitė. Šventiškai nusiteikę klausytojai dėmesingai klausė nuoširdžiai atliekamų kalėdinių dainų bei eiliuotų sveikinimų ir negailėjo šiltų plojimų.Koncertui mokinius ruošė vokalinės grupės vadovas V.Selena.

>>>nuotraukos

                                 Neformalaus ugdymo organizatorė M.Selenienė

 

2014-12-19

2014 m. gruodžio 18 d. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus žirgyne įvyko „Kalėdinės taurės“ žirgų sporto varžybos. Šventė prasidėjo iškilmingu žirgų ir raitelių paradu. Varžybų pradžią paskelbė ir sėkmės visiems dalyviams linkėjo Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė, atidaryme dalyvavo Pakalniškių seniūnijos seniūnas Kęstutis Ulinskas. Į šias varžybas susirinko dalyviai iš Radviliškio, Panevėžio, Šiaulių, Kauno, Anykščių, Pasvalio bei kitų rajonų. Iš viso buvo skelbti 97 startai. Varžyboms teisėjavo tarptautinės kategorijos teisėja Regina Gražulienė. Maršruto dizainerė – RTVMC Šeduvos skyriaus žirgyno trenerė Inga Gailiuvienė. Varžybų rėmėjai - ūkininkas Vytautas Čepaitis ir UAB Agroshop direktorė Raminta Galinytė. Šventės metu svečiai bei žiūrovai buvo vaišinami „kareiviška“ koše ir arbata.  Pirmame konkūre dalyvavo raiteliai debiutantai, mėgėjai. Jie turėjo įveikti 50 cm aukščio kliūčių maršrutą . Šiame konkūre dalyvavo 31 duetas, nugalėtojais tapo:

I – vieta Lijana Ežerskytė su žirgu Vilis, Kauno r.

II – vieta Justas Tvarijonavičius su žirgu Taifūnas, LSMU gyvulininkystės institutas, Radviliškio r.

III – vieta Vytautė Bedalytė su žirgu Aušra, Pasvalio r.

Antrame konkūre dalyvių laukė „Dviejų fazių“ maršrutas, kuriame jie turėjo įveikti 80 cm aukščio kliūtis. Šiame konkūre dalyvavo 43 duetai, kurių nugalėtojais tapo:

I – vieta Simas Pužauskas su žirgu Ceilona S, UAB Platinium Horse Radviliškio r.

II – vieta Vaida Bataitienė su žirgu Silveris, sp. k. „Vaidos žirgai“, Panevėžio r.

III – vieta Vaida Bataitienė su žirgu Mūranas sp. k. „Vaidos žirgai“, Panevėžio r.

Pagrindiniame „Kalėdinės taurės“ konkūre dalyviai turėjo įveikti 100 cm aukščio kliūčių maršrutą, o persirungiant 110 cm .Šiame konkūre dalyvavo 23 duetai, nugalėtojais tapo:

I – vieta Stasys Uogela su žirgu Sugarfree, sp.k. „Vilartas“, Anykščių r.

II – vieta Diana Snarskytė su žirgu Armstrong, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras.

III – vieta Stasys Uogela su žirgu Chada, sp.k. „Vilartas“ Anykščių r.

Renginio metu vyko gražiausios kaukės konkursas jo nugalėtojais tapo Fausta Urbonaitė – Bistrampolio žirgynas Panevėžio r., Agnė Vaitiekūnaitė – Kauno r., Laura Bulvytė – RTVMC moksleivė, Stasys Uogela – sp.k. „Vilartas“ Anykščių r., Titas Zavadskis – Molainių žirgynas Panevėžio r.

>>>nuotraukos

                                                                                  Žirgyno vedėja Edita Matišiūtė

2014-24-1

Gruodžio 11 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje vyko virėjo specialybės mokinių regioninis profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo VšĮ Kuršėnų ir Mažeikių politechnikos mokyklos, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla bei Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius. Užsibrėžti šie konkurso tikslai: ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, kūrybiškumą, sugebėjimą dirbti komandoje; formuoti praktinius įgūdžius; stiprinti profesinių mokyklų, mokinių ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą; kelti profesinio mokymo ir virėjo specialybės prestižą. Konkurso dalyviai (du antro kurso mokiniai/ės) turėjo atlikti teorinę (testas) ir praktinę užduotis – paruošti po dvi porcijas karštų ir šaltų arba saldžių sriubų. Konkurso atidarymo metu dalyvius ir svečius pasveikino, palinkėjo sėkmės Radviliškio TVMC direktoriaus pavaduotoja S. Kavaliauskienė ir Šeduvos TVMS vedėjas A. Vaičiulis. Konkurso dalyvių komandų užduočių vykdymą stebėjo ir pagamintus patiekalus ragavo bei vertino vertinimo komisija – Kėdainių PRC mokytoja metodininkė I. Šlikienė ir verslininkas S. Verbliudavičius. Virėjų komandos pristatė savo pagamintus patiekalus parodoje. Renginio žiūrovai galėjo jų paskanauti. Komisija, įvertinusi patiekalus pagal jų estetinį vaizdą, skonį ir kitus kriterijus, paskelbė konkurso nugalėtojus: pirmą vietą laimėjo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos virėjų komandos dalyvės Viktorija Duseikaitė ir Brigita Kaputytė. Antros vietos paskirtos dviem mokykloms: Mažeikių politechnikos mokyklai (Aldona Miknytė ir Vaida Svirušytė) ir Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriui (Sandra Mikonytė ir Andrijana Raubaitė). Trečioji vieta – VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai (Laura Sluoksnaitytė ir Laima Ričkutė).Konkurso dalyviams buvo įteikti padėkos raštai ir dovanėlės.

Dėkoju visiems skyriaus darbuotojams, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo.

>>>nuotraukos

Virėjo specialybės dalykų profesijos vyr. mokytoja Roma Vaičiulienė.

2014-12-17

Gruodžio 3 d.   Lietuvos respublikos vyriausybės rūmuose vyko   2014 metų  sporto veteranų Pasaulio ir Europos čempionatų  nugalėtojų ir prizininkų    apdovanojimas. Jame dalyvavo ir kūno kultūros mokytoja  Genovaitė Kazlauskienė. Apdovanojimus įteikė Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Sveikino Sporto veteranų asociacijos  ,,Penki žiedai“  Prezidentė  Danutė Ivašauskienė,  Sporto departamento  atstovai.

>>>nuotraukos

Sporto klubo "Salikalnis"  narė Jūratė Kuprienė

 

 

2014-12-05Lapkričio paskutinį trečiadienį Raudondvario kultūros rūmuose įvyko antrasis    šiais mokslo metais karaokė vakarėlis jaunimui, į   kurį susirinko Šeduvos TVM skyriaus mokiniai,mėgstantys smagiai padainuoti ir pasilinksminti. Tą vakarą buvo sudainuota dvidešimt įvairaus stiliaus dainų. Šventiškai nusiteikę moksleiviai noriai rinkosi jiems patinkančius kūrinius iš siūlomo sąrašo ir vieni kitiems smagiai dainavo populiarias, daugumos mėgstamas dainas. Buvo išrinktos ir nuotaikingais prizais apdovanotos vakarėlio geriausios ir aktyviausios dainininkės – jomis tapo Reda Petrulaitytė (VR14), Gintarė Rulytė (VR13) ir Laura Malčiauskaitė (KT14). Renginį vedė Nerijus Petrauskas (VR 14). Visi tąkart, nepabūgę žvarbios popietės ir atvykę į renginį , nuotaikingai vaišinosi arbata, sausainiais ir saldainiais. Kviečiame visus skyriaus mokinius būtinai sudalyvauti ir kitame šventiniame   kalėdiniame karaokė vakarėlyje, kuris įvyks  gruodžio pabaigoje.

 

                                  

                                   Neformalaus ugdymo organizatorė M.Selenienė

 

2014-012-04-01

Gruodžio 1-oji - Raudonojo kaspino diena, pasaulinė AIDS diena. Šios dienos minėjimo  tikslas – propaguoti brandesnį visuomenės politikų bei žiniasklaidos požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulinio naujų ŽIV užsikrėtimų lygio, taip pat nulinio diskriminacijos ir nulinio naujų mirčių nuo AIDS lygio.

Šia proga Lietuvos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kvietė mokyklų, universitetų, įstaigų, įmonių ir įvairių klubų bendruomenes palaikyti idėją – paminėti tarptautinę AIDS dieną, surengiant protų mūšį ,,AIDS: geriau žinoti!“ ir jame dalyvaujant. Šią iniciatyvą nutarė palaikyti ir RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokinių tarybos nariai, įtraukdami šio skyriaus visų grupių mokinius į Protų mūšio viktoriną bei skleisdami Motinos Teresės manifesto visiems sergantiems AIDS ir infekuotiems ŽIV mintį ,,Gyvenimas toks nuostabus, nepražudyk jo!”.Gruodžio 2 d. skyriuje buvo surengtas protų mūšis, kuriame dalyvavo 20 savanorių mokinių net iš penkių grupių: VR-14, VR-13, EM-14, EM-13 ir KT-14, paskirstytų į tris komandas. Protų mūšio metu komandos rungėsi, atsakinėdamos į klausimus ne vien tik apie AIDS ir ŽIV, bet ir apie sveikatą. Klausimų būta įvairių: ir lengvų, ir vertusių pamąstyti, pasitelkus logiką. Pavyzdžiui, klausimas ,,Neplovus jis švarus. Priešingai, būtent plaunant jis susipurvina. Kas tai?“ dalyviams atrodė sunkiausias, atsakiusių, kad tai vanduo, tebuvo tik vienas mokinys. Buvo mokinių pagalbininkų ir renginio žiūrovų. Jie noriai skaičiavo laiką ir  surinkdavo atliktas užduotis, kurias vertino komisijos narė Aksinija Gulbinienė.

Visi dalyviai buvo apdovanoti Radviliškio visuomenės sveikatos biuro dovanėlėmis. Labiausiai pasisekė komandai, turėjusiai Antrąjį numerį. II–osios grupės nariai iškovojo pirmąją vietą, tapo nugalėtojais, mat atsakė teisingausiai ir į daugiausia klausimų. Tad sveikiname nugalėtojus: Miglę Zacharovaitę, Laurą Malčiauskaitę, Agnę Kozlovskytę, Vilių Laugalį ir Modestą Rimkų. Šis renginys tapo puikia galimybe parodyti ne tik savo išmonę, bet ir daugiau sužinoti apie AIDS.

Ačiū visiems dalyviams!

 >>>nuotraukos

                                                  

  Visuomenės priežiūros sveikatos specialistė 

  Nadiežda Rakauskienė

                       Mokinių tarybos veiklos koordinatorė  

                       Neringa Špukaitė - Mamasalijeva

 

 

 

.2014-12-04

 

Lapkričio 28 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vyko pilietiškumo pagrindų, istorijos, lietuvių kalbos, geografijos mokytojų forumas „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant“. Forumo dalyvius sveikino Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis. Forumo tikslas – stiprinti mokytojų pilietinį sąmoningumą, atsakomybę, pabrėžti pilietiškumo reikšmę, ypač dabar valstybei esant sudėtingoje geopolitinėje padėtyje.„Šis mokytojų forumas yra įžanga į Nepriklausomybės 25–mečio minėjimo metus. Kviesime mokyklas Lietuvos Nepriklausomybės gimtadienį paminėti neįprastai, džiugiai, skatinant ir palaikant mokinių sumanymus“, – sakė švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.Forumo metu  Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentas pristatė iniciatyvą  „Man ir Lietuvai“, mokė formo dalyvius  pinti trispalves draugystės juosteles-apyrankes – vieną sau, kitą -Lietuvai. Visi dalyvaujantys nusipynė po tautinę apyrankę ir užsirišo ant rankos. Organizatoriai pasiūlė  kiekvienam dalyviui parvežti šią idėją namo ir būtinai ją per kovo 11-ąją įgyvendinti savo mokykloje. Nupinta juostelė-apyrankė yra draugystės ženklas įprastai dovanojamas artimiausiems draugams.Lietuvai nupintomis juostelėmis kovo 11 dieną Vilniuje ketinama papuošti specialiai parengtą valstybės simbolio – Gediminaičių stulpų – konstrukciją. 

Forume buvo perskaityti tokie pranešimai:

 1.Pilietiškumo pradmenys: pilis ir poezija – Dr. Mindaugas Kvietkauskas - lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius.

 1. 2.Rusija: imperinio pasakojimo pradžia - habil. dr. Jūratė Kiaupienė -  Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorė.
 2. 3.Informacinis karas. Grėsmės šiandieną -  plk. Saulius Gucevičius - Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento direktorius.
 3. 4.Istoriniai simboliai ir jų svarba tapatybės formavimui – Auksė Ūsienė – Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vyriausioji specialistė.

 Forumo dalyviai klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus vokalinės grupės „Skylė“ dainų. Renginio pabaigoje visi galėjome pasidalinti įspūdžiais ir pabendrauti neformalioje aplinkoje prie kavos puodelio.

>>>nuotraukos

Šeduvos skyriaus bibliotekos vedėja A.Gulbinienė 

2014-11-14Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje vyko nacionalinis žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės profesinio meistriškumo konkursas.

Konkurso atidarymo metu dalyvius, svečius ir žiūrovus pasveikino, palinkėjo sėkmės, padėkojo visiems neabejingiems žirgams Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Jonas Pravilonis. Direktorius pažymėjo, kad toks konkursas Respublikoje vyksta pirmą kartą ir planuojamas rengti ateityje. Vertintojų vardu visus pasveikino  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro profesijos mokytoja Daiva Pakulienė, kuri pasidžiaugė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro iniciatyva organizuoti šį konkursą. Į konkursą atvyko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos ir šeimininkų – Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus komandos, sudarytos iš keturių narių, vadovaujamos profesijos mokytojų – Gerdos Švabienės, Gedvilės Vinslauskaitės ir Ingos Gailiuvienės.  Komandų teorines žinias ir praktinius įgūdžius vertino komisijos pirmininkas Aleksas Seilius, Lietuvos jaunių, jaunimo čempionas, tarptautinių turnyrų prizininkas ir nugalėtojas. Nariai – Valė Macijauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė ir Daiva Pakulienė, dailiojo jojimo atstovė, sporto meistrė, nacionalinė dailiojo jojimo teisėja, trenerė, konkūrinio jojimo II kategorijos teisėja. Pirmoje konkurso dalyje dalyviai atliko teorinių žinių testą, kuriame geriausiai pasirodė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovė Gabrielė Stankevičiūtė ir Viktorija Liagaitė iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus. Praktinių įgūdžių vertinimas vyko skyriaus žirgyno jojimo manieže. Visi komandų nariai turėjo atlikti po vieną praktinę užduotį. Pirmojoje – „Žirgo paruošimas jojimui“ geriausiai pasirodė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus atstovė Jolanta Penikaitė, kurios žirgui supintos „kasytės“ sužavėjo ne tik komisijos narius, bet ir žiūrovus. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovei Dovilei Kelpšaitei geriausiai sekėsi „Inventoriaus surinkimo ir balnojimo“ užduotyje. Kitose užduotyse dalyviams teko pademonstruoti jojimo ir žirgo valdymo įgūdžius. „Maniežinio jojimo“ užduotyje nepralenkiama tapo Rūta Nemanytė iš VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos. Gerda Štarolytė iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus geriausiai įveikė „Konkūrinio jojimo“ maršrutą. Visi atskirų užduočių nugalėtojai apdovanoti Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro padėkomis. Susumavus galutinius rezultatus paaiškėjo, kad pirmąją vietą užėmė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus komanda, antrąją -  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, trečiąją - VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos komandos. Komandoms įteikti diplomai, taurės ir atminimo medaliai, o jų vadovams padėkos. Mokykloms, dalyvavusioms konkurse, įteiktos Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus padėkos ir suvenyrai, vertintojams – padėkos. Po apdovanojimų mokyklų atstovai neskubėjo skirstytis, susėdo prie apskritojo stalo diskusijai, aptarė konkurso rezultatus, negailėjo komplimentų organizatoriams, sutarė toliau bendradarbiauti populiarinant žirgininkystės sportą ir žirgininkystės verslo specialistų ruošimą. Žiūrovai, pavaišinti karšta arbata ir „kareiviška koše“, išsiskirstė kupini įspūdžių ir geros nuotaikos.

>>>nuotraukos

Praktinio mokymo vadovas  Alvidas Slavinskas

 

2014-11-13

 

Lapkričio 06 d. mūsų skyriaus virėjų profesijos mokinės Rugilė Visockaitė ir  Renata Pipiraitė dalyvavo  Lietuvos parodų centre „Litexpo“ vykusiame mokinių profesinio meistriškumo konkurse „Jaunųjų virėjų komanda 2014“. Konkursą organizavo Lietuvos Restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija ir Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyrius.

 Konkurse varžėsi 10 jaunųjų virėjų komandų iš įvairių profesinio mokymo įstaigų. Dalyviai per dvi valandas turėjo pagaminti karštąjį patiekalą, kuriame būtų panaudota kiaulienos išpjova. Deserto gamybai reikėjo panaudoti moliūgą, Dan Sukker cukrų bei cinamoną. Rugilė ir Renata gamino du patiekalus: įdarytą kiaulieną su šveicarišku padažu ir sudėtiniu daržovių garnyru bei  desertą – keksiukus su moliūgais ir riešutais pagardintais moliūgų džemu bei maskarponės kremu . Merginos konkurso metu jautėsi tvirtai, pagamino patiekalus laiku. Mokinės buvo apdovanotos Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais ir Lietuvos Restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos bei konkurso rėmėjų įsteigtomis dovanomis.

>>>nuotraukos

                                                       Vyr. profesijos mokytoja R. Vaičiulienė

,,SALIKALNIS -  2014“

volleyball moving

Š. m. lapkričio 8 d. Raudondvaryje vyko  tradicinis tinklinio turnyras, kurį organizavo  Radviliškio TVMC Šeduvos TVM sporto klubas ,,Salikalnis“ ir LKSKA ,,Nemunas“  Jame dalyvavo 5 komandos:,, Draugas“ (Alksniupiai), ,, Kaimynai“ (Šeduva),  ,,Garažas“ ir ,,Žarija (Radviliškis) ir ,,Salikalnis“ (Raudondvaris) Kiekvienos komandos sudėtyje buvo 1 moteris. Varžybos buvo gana įtemptos. Net 3 komandos  surinko vienodai taškų, tai ,, Garažas“, ,,Žarija“ ir ,,Salikalnis“ Nugalėtojas paaiškėjo tik pasibaigus varžyboms ir susumavus visus rezultatus. Pirmą vietą užėmė komanda ,,Žarija“, antri liko - ,,Salikalnis“, o III vietą užėmė ,,Garažas“ . Nugalėtojai buvo apdovanoti LKSKA ,,Nemunas“ taurėmis ir medaliais.   

                                                 Kūno kultūros mokytoja  Genovaitė  Kazlauskienė

2014-11-12

2014 m. Lapkričo  08-09 dienomis , S.k. "Audruvis" , Joniškio rajone, įvyko BHVŽAA (Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos) eržilų ir kumelių vertinimas, darbingumo bandymai bei licencijavimas. Bandymuose dalyvavo 37 eržilai ir kumelės, kurių vertinti atvyko 2 teisėjai iš Vokietijos: Gerd Folkers - Oldenburgų veilės žirgų asociacijos ekskomisaras, Ulrich Schenke - Oldenburgų veilės žirgų asociacijos komisaras, 2 teisėjai iš Latvijos: Edgars Treibergs - Latvijos žirgų augintojų asociacios  prezidentas, Maja Kleinberga - jojamųjų žirgų ekspertė – vertintoja bei Ramunė Jasienė - jojamųjų žirgų ekspertė – vertintoja iš Lietuvos. Sveikiname mūsų mokyklos moksleivę Ramintą Galinytę sėkmingai pademonstravusią savo kumelę  PRIMAVERA GT, kuri yra laikoma ir treniruojama Šeduvos TVM skyriaus žirgyne, (trenerė – Inga Gailiuvienė). Kumelę nuspręsta licenzijuoti,  įrašant  į BHVŽAA kumelių kilmės knygą. Renginyje aktyviai dalyvavo ir jį organizuoti padėjo dar vienas mokyklos moksleivis Agnius Grigaliūnas. Agniaus pagalbos prireikė demonstruojant žirgus ant kietos dangos,bei šokdinant juos laisvėje.

 

>>>nuotraukos

Profesijos mokytoja Inga Gailiuvienė

 

 

2014-11-10

Lapkričio 5 d., rengdamiesi paminėti Tarptautinę nerūkymo dieną,  Šeduvos TVM skyriaus Mokinių tarybos nariai paskelbė akciją ,,Keisk cigaretę į obuolį“. Tos dienos ankstyvą rytą ir pertraukų metu visi skyriaus mokiniai buvo kviečiami į I-ojo aukšto foje palaikyti šią idėją, o rūkantys – atsisakyti žalingo įpročio, simboliškai iškeičiant cigaretes į obuolius. Iš pradžių rūkantys mokiniai jautėsi nedrąsiai, vėliau pasiryžo dalyvauti akcijoje ir išmesti cigaretes. Atsisakiusiajam cigaretės buvo dovanojamas obuolys. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad obuoliuose gausu ląstelienos, mineralinių druskų ir pektinų. Būtent pektinas iš organizmo šalina bakterijas, sunkiuosius metalus. Taigi, reguliariai valgant obuolius, organizmas gerai išvalomas. Šiais vaisiais taip pat pavaišinti ir nerūkantys, bet šią idėją palaikantys mokiniai.  Mokinių tarybos nariai iš anksto buvo parengę stendą apie rūkymo žalą žmogaus organizmui. Tikimės, kad stendo informacija visiems buvo pravarti, o rūkymo - šio žalingo įpročio - mokiniai atsisakys.  Ačiū visiems dalyvavusiems ir palaikiusiems/palaikantiems sveiką gyvenimo būdą.

                                       Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nadiežda Rakauskienė

                  Mokinių tarybos veiklos koordinatorė Neringa Mamasalijeva

2014-10-28

 

Spalio paskutinį trečiadienį Raudondvario kultūros rūmuose įvyko pirmasis šį sezoną karaokė vakarėlis jaunimui, į kurį susirinko Šeduvos TVM skyriaus mokiniai, mėgstantys smagiai padainuoti ir pasilinksminti. Tą vakarą buvo sudainuota virš dvidešimt įvairaus stiliaus dainų. Jaunimas noriai rinkosi jiems patinkančius kūrinius iš siūlomo sąrašo ir vieni kitiems dainavo populiarias, daugumai žinomas dainas. Buvo išrinkti ir įvairiais nuotaikingais prizais apdovanoti vakarėlio geriausi dainininkai – jais tapo Agnė Kozlovskytė, Reda Petrulaitytė ir Nerijus Petrauskas.Jie dalyvaus gegužės mėnesį įvyksiančiame karaokė vakarėlio finale. Visi atėję buvo pavaišinti arbata ir saldainiais. Mokiniai dėkojo už gerą karaokė vakarėlį ir pasižadėjo būtinai sudalyvauti kitame , kuris įvyks lapkričio pabaigoje.

                             Neformalaus ugdymo organizatorė M.Selenienė

 

2014-10-23

 

 

,,Kokia tau garbė, kai baltai aptiestą stalą apsėda dešimts, dvylika asmenų ir visi tau artimi“

(J.Tumas - Vaižgantas)

                                                                                                         

 

2014 m. spalio 22 d. skyriaus bibliotekoje vyko renginys ,,Vaižgantui – 145-eri“. Susirinkę mokiniai turėjo galimybę pamatyti parodą, skirtą Juozo Tumo - Vaižganto gimimo metinėms, pasikalbėti apie šį lietuvių literatūros klasiką, dvasininką – žmogų, dirbusį Lietuvai ir lietuviams. Visiems renginio dalyviams teko išsitraukti po klausimą ir į jį atsakyti. Mokiniai noriai dalyvavo, atsakinėjo į klausimus bei patys skaitė rašytojo kūrinių ištraukas.

 >>>>nuotraukos

                                                                                  Bibliotekos vedėja Aksinija Gulbinienė

                                                                                  Mokinių tarybos veiklos koordinatorė

                                                                                  Neringa Mamasalijeva

 

                                                                                                              

 

2013-11-25-1

 

 

Naujienų portale www.alfa.lt buvo paskelbtas konkursas „Žirgas – lietuvio tapatybės dalis“. Šiame konkurse dalyvavo ir dvi mūsų mokymo skyriaus mokinės : Kristina Prikockaitė (apskaitininko ir kasininko specialybė) ir Viktorija Liagaitė (žirgininkystės verslo darbuotojo specialybė). Konkursui autorės pateikė po vieną savo foto nuotrauką. Darbus vertino žiūri komisija ir konkurso rėmėjai. Kristinos Prikockaitės darbas „Rudeninės amazonės“ pateko tarp II etapo nominantų.

 

Sveikiname Kristiną!

 

Kristinos darbas

 

>>>daugiau informacijos

 

Profesijos mokytojos L.Baltkojienė ir R.Ulinskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

ŪKININKŲ ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖ

2014-10-21-3

Š.m. spalio 18 d. Raudondvaryje vyko  ūkininkų šeimų sporto šventė. Dalyvavo 6 šeimos, kurios varžėsi įvairiose rungtyse:   šaškių,  žolės riedulio, skraidančios lėkštės , šluotos, kelmo metimuose,  karietos traukimo rungtyje, rulono ridenime. Šventę organizavo Šeduvos TVM skyriaus Sporto klubas ,,Salikalnis“, Raudondvario kaimo bendruomenė. Šventėje dalyvo RTVMC direktorius Jonas Pravilonis, kuris buvo aktyvus visų rungčių dalyvis. Šventę stebėjo LKSKA ,,Nemunas“ pirmininkas Kęstutis Levickis.  Nugalėtojai buvo apdovanoti LKSKA ,,Nemunas“ įsteigtais prizais. Aktyviausia ir daugiausia prizinių vietų pelniusi komanda  - Ingos ir Jono Gailių šeima, buvo apdovanota Radviliškio savivaldybės, žemės ūkio skyriaus įsteigtu prizu. Šauniai pasirodė ir Remigijaus Peleckio , Kuprių – Bagušių,  Prikockų, Tarbūnų  šeimos.  Sportiškiausias gyvenvietės namas pripažintas  ,,Jaunimo 11“ buvo apdovanotas specialiu prizu. Buvo pažymėtos ir mažiausia, jauniausia, sunkiausia, vyriausia šeimos. Po varžybų visos šeimos  rinkosi kultūros rūmuose šventės uždarymui. Po  apdovanojimo vyko vakaronė. Šeimos galėjo pabūti kartu, pabendrauti, pasilinksminti, pašokti. 

>>>nuotraukos

Kūno kultūros mokytoja G.Kazlauskienė

 

                             .

 

2014-10-21-1

RTVMC  Šeduvos TVM skyriuje susitiko IV laidos zootechniko specialybės absolventai. Po 48 metų susirinko 18 buvusių bendrakursių bei jų grupių vadovės P. Zupkienė ir M. Katkevičienė. Nuoširdžiai bendraudami susirinkusieji prisiminė  mokslo metus, praleistus Raudondvaryje. Pasidžiaugė, kad daugelis baigę tuometinį Šeduvos žemės ūkio tarybinį ūkį - technikumą, tęsė studijas aukštosiose mokyklose , visi sėkmingai įsidarbino pagal turimą išsilavinimą. Svečiai domėjosi, kaip gyvena šiandienos jaunimas,  kokias profesijas gali įgyti besimokydami Raudondvaryje;  pasidžiaugė naujai  renovuotu mokymo pastatu, gražiai tvarkoma aplinka.

                             Gimnazijos skyriaus vedėja S. Gilienė

JUDĖJIMO SVEIKATOS LABUI SAVAITĖ

 

Bėgimas aplink Raudondvario tvenkinį

 2014-10-13-1

 Š. m. spalio 1 d. mokyklos bendruomenė dalyvavo bėgime aplink Raudondvario tvenkinį. Jame dalyvavo ne tik mokiniai bet ir grupių vadovai, kiti mokytojai, administracijos atstovai. Toks bėgimas vyko po 10 metų pertraukos. Iš viso teko įveikti daugiau nei 3800 m. Greičiausiai šią distanciją   per 15.30 min. nubėgo Domas Bagušis EM 13, II vietą užėmė Aivaras Žilinskis VR 14, III vieta atiteko  kartu atbėgusiems EM 13 grupės mokiniams – Deividui Bielinskui ir Vytautui Žalgiui.  Merginų  tarpe greičiausiai atbėgo Ramunė Kazinauskienė KT 14, II vietą užėmė Inesa Prozorovaitė VR 14 , o trečia liko  -  Rimantė Sokolovaitė VR 14. Mokytojų tarpe nepralenkiamas buvo Vladas Vyšniauskas. Sveikiname visus dalyvavusius renginyje ir įveikusius visą distanciją.

>>>nuotraukos

Kūno kultūros mokytoja G. Kazlauskienė

2014-10-13

Skyriuje lankėsi Šiaulių apskrities VPK Radviliškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas A. Kardašius ir Šiaulių apygardos Probacijos tarnybos inspektorė S. Krivickienė. Pareigūnai bendravo su pirmo kurso mokiniais. Pareigūnas A. Kardašius susitikimo metu kalbėjo aktualiomis temomis, su kuriomis susiduria šiuolaikiniai jaunuoliai. Aptartas platus spektras temų:  patyčių tema, vagystės, reketas, alkoholio bei kitų psichotropinių medžiagų vartojimo pasekmės, rūkymas mokyklos bei bendrabučio teritorijoje. Probacijos tarnybos atstovė pristatė probacijos tarnybos reikšmę, jos veiklą. Mokiniai ne tik sužinojo daug naudingos informacijos, bet ir išvydo pareigūnus, į kuriuos gali kreiptis pagalbos.

 

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė G. Nausėdienė

Mokytojų diena

2014-10-13-3

Mokytojų diena – kasmetinis iššūkis, kurį priima mokinių taryba. Šiais metais buvo nuspręsta pasirūpinti mokytojų sveikata. Mokiniai pavertė mokyklą „ligoninės priimamuoju“.  Kiekvienas mokytojas, atėjęs į mokyklą ir pradėjęs vesti pamoką, buvo išprašytas iš kabineto ir nuvestas į pirmą aukštą, kuriame laukė kompetentinga „gydytojų komisija“. Kiekvienas jų turėjo atlikti psichologinius testus, pabendrauti su neurologais bei pasitikrinti regėjimą. Po apžiūros nutarta, kad mokytojams reikalingas skubus gydymas, tad jie buvo pakviesti į tam skirtą patalpą. Susirinkusius mokytojus pasveikino mokiniai ir pasiūlė pradėti „gydymą“. Kaip įrodymas, jog ne visi pedagogai jaučiasi gerai, buvo parodytas specialiai šiai dienai sukurtas filmukas. Pirmasis gydymo etapas – gėlės. Mokiniai patikino mokytojus, kad būtent dovanos ir gera nuotaika gali jiems padėti. Visi mokytojai buvo apdovanoti gėlių puokštėmis. Manant, kad šito gali būti maža – pasiūlyta meno terapija. Mokytojai turėjo sukurti bendrą piešinį. Galiausiai, prisiminta, jog labai svarbu išsikalbėti, todėl „pacientai“ rašė laiškus savo mokiniams. Žinoma, viso „gydymo“ metu mokiniai negailėjo gražių žodžių savo mokytojams. Mokytojų dienos šventę vainikavo trečio kurso virėjo specialybės mokinių iškeptas tortas. Kasmetinė šventė svarbi ne tik mokytojams, bet ir jų mokiniams. Juk taip norisi nudžiuginti ir pasveikinti savo mokytojus kuo originaliau.  Žinant, kad mokiniai įdėjo daug darbo šventės paruošimui bei jos organizavimui, norisi jiems padėkoti.  Juk mokytojas yra tik dėl to, kad esate Jūs, mieli mokiniai.

 

>>>nuotraukos

 

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė G. Nausėdienė

Arbatžolių nauda žmogaus organizmui

 

Spalio 2 dieną pirmo kurso virėjo specialybės mokiniai buvo pakviesti į biblioteką, kur turėjo galimybę sužinoti, kas yra fitoterapija. Tinkamą atmosferą paskaitos metu palaikė žvakių šviesa ir įvairiakvapės vaistažolės. Visuomenės sveikatos specialistė N. Rakauskienė parengė medžiagą, kurioje mokiniams buvo pristatytos įvairios žolelės bei jų gydomosios savybės. Bibliotekos vedėja A. Gulbinienė vaišino susirinkusiuosius savo darže užaugintomis arbatžolėmis. Paskaitos metu mokiniai sužinojo, kad gydytis galima ne tik vaistais, bet ir natūraliais būdais.

 

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė G. Nausėdienė

Plakatų, skirtų „Tarptautinei judėjimo sveikatos labui savaitei“ paminėti, kūrimas

 

Rugsėjo 29 dieną skyriuje prasidėjo renginiai, skirti „Tarptautinei judėjimo sveikatos labui savaitei“ paminėti.  Pirmų kursų mokiniai buvo pakviesti į biblioteką, kurioje turėjo galimybę pamatyti bibliotekos vedėjos A. Gulbinienės sukurtą parodą. Po trumpos apžvalgos, mokiniai kūrė plakatus, skirtus judėjimo savaitei paminėti. Savo kūrybingumą pademonstravo pirmo kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus ir elektromontuotojo specialybės mokiniai.

 

 

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė G. Nausėdienė

 

2014-10-06-1Rudeniškai saulėtą ir šiltą rugsėjo 24 d. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo   mokymo skyriuje įvyko pirmakursių krikštynos. Visi nulinukai   darnia ir triukšminga eisena buvo nuvesti į sporto salę.  Su šventine krikštynų programa supažindino šventės vedėjai  V.Margytė ir D.Šiuškus. Čia visus susirinkusius pasveikino Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius J.Pravilonis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui S.Kavaliauskienė. Griežtai , bet smagiai nusiteikę mokyklos antrakursiai į krikšto sportines rungtis sukvietė šiųmečius nulinukus: elektromontuotojus, kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius, apskaitininkus ir kasininkus, virėjus, žirgininkystėsverslo darbuotojus ir automechanikus. Pirmakursių vadovams S.Gilienei, J.Švėgždai, A.Tamkuvienei, Z.Majarienei ir G.Nausėdienei teko pasakyti grupės šūkį, skirtą krikštynoms ir atlikti užduotį „Gelbėk mus nuo streso“- kuo greičiau susprogdinti stresinį balioną . Nugalėjo lietuvių kalbos mokytoja G.Nausėdienė. Grupių vadovai buvo papuošti  antrakursių nupintais vainikėliais. Nulinukai artimiau susipažino ir žiūrovams prisistatė ,  šokdami vienybės ir draugystės šokį. Po to būsimieji fuksai buvo suskirstyti į dvi komandas  ir paskelbtas pirmasis krikštynų išbandymas – linksmoji estafetė „Krikšto stotelės- pragaras, skaistykla, rojus“. Teko lįsti pro pragaro tunelį , ant kelių pereiti čiužinį- skaistyklą, pralįsti pro rojaus vartus, įmesti kamuolį į krikštynų krepšį. Antroji estafetė - „Proto mankšta prieš pamokas“. nulinukams    reikėjo su šventiniais šortais padaryti kelis kūlversčius ant čiužinio. Trečioji estafetė –„Svaiginamoji gyvatėlė“- abi komandos  varžėsi  perdavinėdamos vieni kitiems  kamuolius . Ketvirtoji sportinė krikštynų užduotis- „Egzaminų karštinė“. Tam, kad nebijotų egzaminų kaip didžiausio baubo, kiekvienas privalėjo peršokti per nepaprastą ,nuolat sukamą egzaminų virvę. Šventės pertraukėlės metu pirmakursės L.Malčiauskaitė  ir R.Petrulaitytė atliko  labai  nuotaikingą dainą „Mūsų linksmas gyvenimas‘. Nuotaikinga šventė pasibaigė krikšto ceremonija. Jos metu antrakursiai nulinukus vaišino mokslo koše, išminties kąsneliais- pačiais gardžiausiais sumuštinukais ir ženklino visus privalomu tradiciniu „F‘“ženklu. Po krikšto pirmakursiai, iškilmingai suklaupę ant šventinių čiužinių, davė „fuksų“ priesaiką. Juos pasveikino Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius J.Pravilonis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui S.Kavaliauskienė ir skyriaus vedėjas A.Vaičiulis. Vadovai pabarstė visus sūriąja mokslo druska ,pašventino mokslo vandeniu, kursų vadovams įteikė krikštynų gardžiųjų saldainių. isi šventės dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje.  Štai taip sportiškai linksmai oberfuksai ir visa skyriaus bendruomenė priėmė į savo būrį naujokus.

 

>>>nuotraukos

                                      Neformalaus ugdymo organizatorė M.Selenienė

 

2014-10-06Atsiliepdami į Teisingumo ministerijos kvietimą skyriaus mokiniai pasitikrino savo žinias, dalyvaudami konkurse ,, Ar žinai Lietuvos Respublikos Konstituciją?“. Geriausiai sekėsi I kurso apskaitinio ir kasininko specialybės mokinei Ritai Kontrimavičienei, I kurso elektromontuotojui Deividui Mingėlai , II kurso mokinei  Vytautei Margytei – būsimajai virėjai. Nemažai taškų surinko I kurso virėjo specialybės mokinės Reda Petrulaitytė ir Vilūnė Jurgauskaitė bei kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės I kurso mokinės Agnė Kozlovskytė bei Laura Malčiauskaitė.  Užduotis paruošė bei jas vertino istorijos mokytoja Genovaitė Galdikienė.

 

>>>nuotraukos

Gimnazijos skyriaus vedėja Stanislava Gilienė

2014-09-30

 

Antrąją rugsėjo savaitę visi mokiniai buvo kviečiami į visuotinį mokinių susirinkimą, kurio tikslas – mokinių tarybos papildymas naujais nariais, praėjusių mokslo metų ataskaitos pristatymas. Susirinkimą vedė mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas D. Šiuškus. Nutarta, kad 2014/2015 m. m. mokinių interesams taryboje atsovauja:

mokinių tarybos pirmininkė – Gintarė Rulytė VR13,

pirmininkės pavaduotojas – Deividas Šiuškus EM13,

nariai –

 Dalius Gutauskas KT12,

Lukas Paulius KT12,

Vytautė Margytė VR13,

Andrijana  Raubaitė VR13,

Remigijus Kauklys EM13,

Nerijus Petrauskas VR14,

Vilūnė Jurgauskaitė VR14,

Reda Petrulaitytė VR14,

Indrė Bagavičiūtė VR14,

Agnė Kozlovskytė KT14,

Darius Varabauskas KT14.

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė G. Nausėdienė

 

>>>nuotraukos

Mokinių tarybos veiklos koordinatorė G. Nausėdienė

Daugiau straipsnių...

 1. Propjekto svečiai
 2. Veislinių gyvūnų paroda
 3. Mokytojos G.Kazlauskienė pasiekimai
 4. ,,Sėski ant žirgelio Salikalnis - 2014“
 5. Priėmimas
 6. Rugsėjo pirmoji2014
 7. Pažymęjimų įteikimo šventė 2014
 8. Žemės vaikai 2014
 9. išvyka Į Raseinius
 10. Technologijų egzaminas 2014
 11. "Viena diena su žirgu 2014"
 12. Spaudos atgavimo diena
 13. Kompiuterio ir organizacin4s techhnikos operatoriaus specialybės konkursas
 14. Bendrojo lavinimo dalykų olimpiada2014
 15. „Mes PROF‘ai -2014“,
 16. Bibliotekų savaitė - Kristijono Donelaičio skaitymas
 17. Pociūnėlių mokyklos mokinių vizitas 2014
 18. Apskaitininko kasininko specialybės mokinių iįšleidimas į baigiamąją praktiką.
 19. Savaitė be patyčių
 20. Susitikimas su pareigūnu
 21. Mokomės suteikti pirmąją pagalbą
 22. Temidė 2014
 23. Susitikimas su policijos pareigūnu
 24. Kudirkos pagrindinės mokyklos vizitas
 25. Tinklinio turnyras 2014
 26. Iššvyka į teritorinę darbo biržą
 27. Filmų vakaras
 28. Išvyka Į Šiaulių archyvą
 29. Paskutinis skambutis 2014
 30. Žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės diena
 31. Fix 2014
 32. Skaitovų konkursas
 33. Konferencija Joniškyje
 34. Šimtadienis
 35. Tinklinis ( vaikinai) vilnius
 36. Valentino diena 2014
 37. Tinklinis (m)
 38. "Geriausias jaunasis automechanikas 2014"
 39. Dailyraštis „Rašom 2014“ 1
 40. Susitikimas su Šiauliū dekane
 41. „Litexpo“ 2014
 42. Automobilių remontininkų specialybės mokinių ekskursija
 43. Konkūrų taurė
 44. Karnavalas
 45. Savanorystės savaitė
 46. Virėjas 2013
 47. Senųjų metų palydos bendrabutyje
 48. Protų mūšis
 49. Baisogalos dešimtokų vizitas
 50. Cepelinų balius
 51. Karjera
 52. Projektas 2013
 53. Kariškių vizitas
 54. Protų mūšis
 55. Tolerancijos savaitė
 56. Išvyka į teatrą
 57. Tvarkingiausias bebrabučio kambarys
 58. "Žemynos" mokinių vizitas
 59. Pamoka tėvo Stanislovo atminimui
 60. Renginys Kelmės PRC. Pristatymas bendrabutyje
 61. Susitikimas su pareigūnais
 62. Tarptautinė praktika
 63. Aktyvaus judėjimo savaitė
 64. Aktyvaus sporto savaitė
 65. Rudnes sporto šventė
 66. Mokytojo diena
 67. Ugdymo karjerai. Konferencija
 68. Mokytojos startai 2013-10-07
 69. Išvyka į parodą
 70. Fuksų krikštynos
 71. Krikštynos bendrabutyje 2013-1
 72. Dovana gerai besimokantiems-skrydis
 73. Mokinių tarybos rinkimai 2013
 74. Rugsėjo pirmosios šventė
 75. Centre įdiegta kokybės valdymo sistema
 76. Projekto atrankos rezultatai
 77. Mokytojos startas senjorų varžybose
 78. Kvallifikacijos pažymėjimų įteikimo šventė
 79. Kompetencijų vertinimas. VR10
 80. Susitikimas su RTVMC kolektyvu
 81. Kompetencijų vertinimas
 82. Išvyka Į Šiaulių darbo biržą
 83. KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS. SV11
 84. Radviliškio miesto Gražinos pargindinės mokyklos mokinių vizitas
 85. Technologijų egzaminas 2013
 86. Susitikimas su karjeros konsultante
 87. Išvyka į Vaizgaikiemį
 88. Šeduvos gimnazijos mokinių vizitas
 89. Rašinių konkursas "Ateitis mano rankose"
 90. Konferencija „Lietuvos gyvojo paveldo – žemaitukų veislės žirgų konkurencingumo skatinimas“
 91. Eruditus 2013
 92. Konkursas Kaune
 93. Grinkiškio mokinių vizitas
 94. Mokinių vizitas
 95. Projektai. Išvyka į Italiją
 96. Ieškome talentų 2013
 97. MT išvyka Į Kauną
 98. Išvyka į konkūrų varžybas
 99. Mokytojos išvyka į Bulgariją
 100. Projektas "Ugdymas karjerai"

RTVMC

rtvmc

ISO9001

Facebook

 

 

download

 

Stojantiesiems

2014-01-24-3

Ieškoti

Laikraštis „Mūsų veidai“

2013-10-29

Mūsų tradicijos

2013-05-07-3

Dabar naršo

Dabar svetainėje 6 svečiai (-ių) ir narių nėra

Sporto klubas Salikalnis

SPKL

Jojimo paslaugos

joj